Studenti si zvolí 2 předměty, které preferuje, a 1 předmět náhradní (v případě, že by preferovaný předmět nebyl otevřen). Student se nemůže zvolit předmět, který již absolvoval v 1. nebo 2. ročníku.


Studenti si zvolí 1 předmět, který preferuje, a 1 předmět náhradní (v případě, že by preferovaný předmět nebyl otevřen). Student se nemůže zvolit předmět, který již absolvoval v 1. ročníku.